Avís legal

Primera Fila: www.primerafila.cat

AVÍS GENERAL WEB
Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina “Primera Fila” (en endavant, el mitjà). L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part del mitjà.

El mitjà no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat del mitjà.

Els anunciants i patrocinadors amb els que el mitjà pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de la Fundació.

Propietat intel·lectual i industrial
Els continguts, incloent-hi  imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat del mitjà, si no s’especifica el contrari i no poden ser utilitzats sense autorització expressa.

Tots aquells altres continguts dels quals el mitjà no en sigui titular seran inclosos al lloc web únicament després d’haver obtingut el dret de fer-los servir.

Responsabilitat sobre contingut i ús
L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

El mitjà no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

El mitjà es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que el mitjà ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor

El mitjà eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades
El mitjà compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l’Agència, s’informarà adequadament al titular de dites dades

En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades al mitjà els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

Consulteu la política de protecció de dades.

Limitació de la responsabilitat
El mitjà no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.