Metallica posaran a la venda en CD, tots els concerts que hagin fet aquest any, des d’aquesta mateixa setmana. Els nordamericans, oferiran cada dilluns, tres CD’s, i al desembre editaran una capsa on hi haurà els 27 CD’s.

Més informació al seu web oficial.

- Publicitat -